ÇALIŞMA GRUPLARI
Hayvan Hakları Çalışma Grubu
Sanayi, Ticaret Çalışma Grubu
Yerel Kalkınma Çalışma Grubu
Kültür, Sanat ve Turizm Çalışma Grubu
Sağlık ve Çevre Çalışma Grubu
Kent Hayatı Çalışma Grubu
Eğitim ve Spor Çalışma Grubu
Bilişim Teknolojisi ve Arge Çalışma Grubu
Kent Güvenliği Çalışma Grubu
02
Site Yönetimi Körfez Kent Konseyi
Yazılım K7